ติดต่อเรา

บริษัท อีสานโลหะชัย จำกัด
เลขที่ 225 หมู่ 5 ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043-600118   แฟกซ์ : 043-600119
อีเมล : esansteeldoor.sale4@hotmail.com
มือถือ(ฝ่ายขาย)

อ้อย 0621974424 ID Line / 062-1974424

ปู 0621984424 ID Line / esansteeldoor.sale4

อุ๊ 0621987996 ID Line / 062-1987996

Follow Us