ผลงานของเรา

  โรงเรียน/หน่วยงานราชการ

รายละเอียดผลงาน


ชื่อ : โรงเรียน
รายละเอียด :

อาคารเรียนแบบ สปช. ที่ใช้วงกบเหล็กมาตรฐานจากผู้ผลิตภายใต้แบรนด์สินค้า"ไอยรา"