สินค้าและบริการ

ประตูบานเลื่อน

รายละเอียด


ประตูเหล็กบานเลื่อนใช้เหล็กที่มีความหนา 1.6 มม. ประกอบเป็นประตูบานเลื่อนเหมาะสำหรับติดตั้งทางเข้าออกโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โกดังเก็บของโครงสร้างภายในใช้เหล็กหนา เพื่อความคงทนพร้อมอุปกรณ์ลางเรื่อนครบชุดและบริการติดตั้งจากบริษัท